bước chân an lạc

(Walk With Me)

Documentary Đạo diễn: Marc Francis Max Pugh Diễn viên: Benedict Cumberbatch,

Phim về Sư thầy Thích Nhất Hạnh, một bộ phim thiền định về một cộng đồng các nhà sư và chư ni Phật giáo đã cống hiến đời mình để làm chủ được nghệ thuật chánh niệm với vị thầy nổi tiếng thế giới Thích Nhất Hạnh.

Tỉnh / Thành Phố
Cụm Rạp
Thời gian