Truth Or Dare: Chơi Hay Chết

Hồi hộp Đạo diễn: Jeff Wadlow Diễn viên: Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Hayden Szeto, Sophia Taylor Ali

Phim kể về một trò chơi tưởng chừng vô hại "Thật hay Thách" đã giết chết từng người một khi họ nói dối hoặc từ chối tự hiện thử thách.

Tỉnh / Thành Phố
Cụm Rạp
Thời gian