hổ cái

(Tiger Girl)

IMDb: 6.1

Bộ phim chơi đùa trong địa hạt về các dịch vụ bảo an, kể câu chuyện về tình bạn thay đổi nhanh chóng của hai cô gái trẻ. HỔ có nguyên tắc của riêng mình: nếu có ai đào hố, hãy chôn hắn. VANILLA đang tìm kiếm một chỗ đứng. Bộ đồng phục là thứ cần thiết để trở nên quan trọng và được kính trọng. HỔ chăm lo cho VANILLA. Cô dạy VANI cách chiến đấu và VANI bắt đầu “nhúng chàm”. Nhưng HỔ phải học một nguyên tắc mới: Gieo gió phải gặt bão. Jakob Lass làm việc với những kịch bản hết sức kiệm giản. Quay phim là một quá trình mở, truyền cảm hứng và tạo nhiều không gian cho sự ứng biến và điều không lường trước. Kỹ thuật này giúp cho diễn xuất chân thực và giúp đoàn phim phản ứng linh hoạt với các tình huống.

Tỉnh / Thành Phố
Cụm Rạp
Thời gian