Săn lùng sát thủ

(Hunter’s Prayer)

IMDb: 5.5

Tỉnh / Thành Phố
Cụm Rạp
Thời gian