BETA - Thái Nguyên

Hoàng Gia Plaza, 259 Quang Trung, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

beta Thái Nguyên