BHD - BHD STAR 3/2

 Lầu 5, Siêu Thị Vincom 3/2, 3C Đường 3/2, Quận 10, TPHCM

bhd BHD STAR 3/2