BHD - VINCOM LÊ VĂN VIỆT

 Tầng 4, toà nhà Vincom Plaza Lê Văn Việt, số 50 Lê Văn Việt, Quận 9, TP.HCM

bhd VINCOM LÊ VĂN VIỆT