CGV - Bình Dương Square

Tầng 3 Bình Dương Square 1 Phú Lợi Phường Phú Lợi Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

cgv Bình Dương Square