CGV - Hùng Vương Plaza

Tầng 7 | Hùng Vương Plaza 126 Hùng Vương Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh

cgv Hùng Vương Plaza