CGV - Lam Sơn Square

Tầng 4, Lam Sơn Square 9 Lê Lợi Tp. Vũng Tàu

cgv Lam Sơn Square