CGV - CT Plaza

Tầng 10, CT Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

1900 6017

Thời gian

Không có lịch chiếu phù hợp