CGV - Golden Plaza

Lầu 4, Trung tâm thương mại Golden Plaza, 465 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

1900 6017

Thời gian

Không có lịch chiếu phù hợp