CGV - Hùng Vương Plaza

Tầng 7 | Hùng Vương Plaza 126 Hùng Vương Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh

1900 6017

Thời gian

Không có lịch chiếu phù hợp