CGV - Kim Cúc Plaza

Tầng 3 | Kim Cúc Plaza (BigC Quy Nhơn) Khu Đô Thị Vũng Chua Phường Ghềnh Ráng Tp.Quy Nhơn, Bình Định

1900 6017

Thời gian

Không có lịch chiếu phù hợp