CGV - Liberty Citypoint

Tầng M - 1, khách sạn Liberty Center Saigon Citypoint, 59 - 61 Pasteur, Quận 1

1900 6017

Thời gian

Không có lịch chiếu phù hợp