CGV - Rice City

Tầng 2 và 4, Tòa nhà Trung - RICE CITY Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1900 6017

Thời gian

Không có lịch chiếu phù hợp