CGV - Sense City

Lầu 3, Sense City 1 Đại Lộ Hòa Bình Quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ

1900 6017

Thời gian

Không có lịch chiếu phù hợp