CGV - Thảo Điền Pearl

Tầng 2, Thảo Điền Mall, 12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

1900 6017

Thời gian

Không có lịch chiếu phù hợp