LOTTE - Bắc Giang

Tầng trệt, Trung tâm Thương mại Big C Bắc Giang, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

0204 352 5633 - 0204 352 5635

Thời gian

Không có lịch chiếu phù hợp