LOTTE - Phan Thiết

Tầng 5, Lotte Mart Phan Thiết, khu dân cư Hùng Vương I, P. Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

(0252) 3751 505/6

Thời gian

Không có lịch chiếu phù hợp